centrum prasowe

Stosowanie logotypów

Prezentujemy zasady prawidłowego stosowania naszych logotypów. Zasady zostały opisane na przykładzie logotypu ATERIMA MED i są jednakowe dla wszystkich marek z Grupy ATERIMA.

1. Stosuj właściwe kolory

Nasze logotypy zostały przygotowane w 2 systemach barw: CMYK (druk cyfrowy), RGB (wyświetlanie na ekranie). Właściwe pliki do pobrania znajdziesz w zakładce „logotypy do pobrania”.
Kolory logotypu drukowanego powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów określonych w CMYK. W przypadku logotypu wyświetlanego na ekranie należy stosować logotyp w RGB.
Zmniejszanie nasycenia i wprowadzanie półprzezroczystości jest niedozwolone. Jeśli wykonujesz operacje graficzne na logotypie, upewnij się, że podczas zapisywania, wartości opisujące kolor nie ulegają zmianie.
Stosowanie logotypu w kontrze jest niedozwolone.
Zmiana barwy logotypu jest niedozwolona.

2. Zachowaj pole ochronne

Pole ochronne to obszar białej niezadrukowanej przestrzeni wokół znaku, zwiększający się proporcjonalnie razem ze znakiem. W obrębie pola ochronnego nie mogą znajdować się jakiekolwiek obce elementy graficzne.
Jeśli chcesz umieścić logotyp na fotografii musisz pamiętać o zachowaniu białego pola ochronnego.
Pola ochronnego nie wolno usuwać. Grozi to utratą czytelności i rozpoznawalności znaku.
Nie wolno rezygnować z pola ochronnego nawet w sytuacji, gdy tło ma kolor zbliżony do bieli (np. jasnoszary).

3. Nie zmieniaj kształtu i proporcji

Logo zapisane w formie pliku w krzywych można powiększać tylko pod warunkiem zachowania prawidłowych proporcji oraz obszaru ochronnego. Poniżej prezentujemy przykłady niedozwolonych operacji graficznych na logotypie.
Nie zmieniaj proporcji - nie zwężaj, nie rozciągaj, nie pochylaj logotypu.
Nie obracaj logotypu. Znak jest przygotowany w orientacji poziomej i w taki sposób powinien być zawsze aplikowany.
Nie zmieniaj położenia elementów logotypu, np. nie „wyrównuj” liternictwa do dolnej krawędzi główki.
Nie zmieniaj relacji pomiędzy poszczególnymi elementami logotypu, np.:
• nie zmniejszaj/zwiększaj główki względem liternictwa
• nie zmniejszaj/zwiększaj sloganu względem nazwy firmy
Nie zmieniaj położenia elementów logotypu, np. nie przesuwaj główki.

4. Nie zmniejszaj znaku w rozmiarze minimalnym

Nasz logotyp posiada wiele istotnych detali, podatnych na utratę jakości przy dużych pomniejszeniach. W związku z tym przygotowaliśmy specjalne pliki z logotypami w rozmiarze minimalnym. Należy je stosować w sytuacji, gdy potrzebny jest znak o bardzo małych wymiarach.
Logotyp w rozmiarze minimalnym ma minimalną dozwoloną wielkość (wszystkie detale główki są wyraźne, liternictwo jest czytelne).
Nie wolno pomniejszać logotypu w rozmiarze minimalnym.

5. Nie skaluj plików JPG

Pliki JPG to format zapisu grafik rastrowych. Powiększanie lub pomniejszanie logotypu zapisanego w formacie JPEG grozi utratą jakości. Prosimy o uważne stosowanie plików JPEG i w miarę możliwości nie skalowanie ich.
Skalowanie logotypu przygotowywanego w formacie JPEG jest niedozwolone, gdyż grozi utratą jakości.
Rozciąganie logotypu w formacie JPEG ma niekorzystny wpływ na wygląd istotnych detali:
• krawędzie tracą regularny kształt
• „oko” ulega zamazaniu
• liternictwo jest mniej czytelne

6. Nie stosuj gradientów i cieni

Nasze logotypy posiadają określoną kolorystykę, której nie należy modyfikować przez dodawanie efektów takich jak gradienty czy cienie.
Nie wolno dodawać cieni i innych efektów zmieniających charakter logotypu, jego kolorystykę, kontrast pomiędzy logotypem a tłem.
Nie wolno stosować gradientów.